Lê Chiều Giang

 


BỐ CÁO THẤT TUNG

 

                   

 

Cắm cổ,

Ta chạy bừa phía trước

Đêm trắng toát

đêm trắng toát

Có tiếng nói nào trên trời kia

Dẫn dắt ta về nơi...không biết

Ta ra đi

Bàn chân u mê

Thôi chắc không c̣n đường trở lại

Những ǵ chờ ở nơi sắp tới

Bếp ấm,

hay tro tàn ?

Một ngày,

hay trăm năm ?

Ta thật không biết

Nếu chẳng thấy ta thành phố này

Cũng đừng gắng t́m

ở nơi khác

Thôi,

Hăy đăng " Bố Cáo Thất Tung "

Cứ nghĩ như 

Ta vừa mất tích

 

 Lê Chiều Giang

 

http://www.gio-o.com/Chung/LeChieuGiangNghieuDe.htm

 

© gio-o.com 2013