Lê  Chiều  Giang

 

POKER

 

 

Ta tố hết đời

Canh bạc cuối

Người dám 

cùng ta chấp cuộc chơi?

Hay thôi,

Ngồi lại ta cùng uống

Bàn chuyện nhân gian vá đất trời

Nói về trăng tan,

và tuyết nguyệt

Một chút hoàng hôn

chút mưa bay

Chỉ xin

Đừng nhắc thêm ǵ nữa

Chuyên ta yêu người

Hay yêu ai??

 

 

Lê Chiều Giang

 

http://www.gio-o.com/Chung/LeChieuGiangBoCaoThatTung.htm

 

© gio-o.com 2013