����������������������������

����������������������������

����������������������������

Nguyễn Đức Nh�n


VỀ THĂM, HỘI AN V�NG NẮNG PHỐ

 

Tặng phố cổ, Hội An

 

vẫn như xưa.   cư d�n vẫn sậm m�u phố cổ

Hội An��

vẫn nụ cười nắng mỏng

vẫn mắt chớp mi qua phố ho�ng h�n

 

Hội An chiều r�u phong

v�ng gi�

đ� bao m�a nắng mưa

ai đến ai đi

vỉa h�

thương nhớ b�ng

 

Hội An

phố.��� phố của những khung cửa sổ kh�p hờ

t�m sự.�� nơi

mắt phố chờ mong

người năm xưa

trở về

 

Hội An

phố .    phố của ng� tư ng� ba

ng� rẽ n�o dẫn về phần mộ ch�n tiếng h�t năm xa.   mộ m�a

ng�n r�ng đỏ

 

về thăm Hội An v�ng nắng phố.�� ly hương

ly hương ta

chưa phụ t�nh d�ng phố r�u phong.��� ly hương

ly hương chập ch�ng m�y n�i

thương nhớ ho�i

d�ng phố ban mai, v�,

đ�m mờ trăng

ng� hẹp

b�ng nhỏ đi về

 

về thăm Hội An v�ng nắng phố.�� lang thang

c�ng hồn phố lang thang

Hội An rảnh kh�ng.   h�y

gọi gi�m ta những vầng tr�n phố th�n quen.   nhớ

đừng chạm m�i em v�o tr�n phố.��

 

về thăm Hội An v�ng nắng phố.   ta ngước gọi

đời ta chiều nghi�ng r�ng đỏ.   b�ng ta c�ng

b�ng phố ph�i pha.   đứng nh�n d�ng s�ng Ho�i nhớ

b�ng m�y thời nhỏ

r� rỉ t�m tư m�u nắng xưa.   ta chưa đi ngược thời gian

�i b�ng phố nhạt nh�a

 

bao m�a gi� mưa qua kẽ tay.   thỉnh thoảng

về thăm Hội An v�ng nắng phố

loanh quanh t�m

d� vẫn biết

đời nhiều g�c khuất

vẫn t�m l�n Cẩm H� thơm m�i gạch nung

vẫn t�m ra Tr� Quế xanh r�u ch�a cổ

vẫn t�m qua Cẩm Nam v�ng s�ng ho�ng h�n

vẫn t�m về Cửa Đại biển sậm buồn thầm k�n

chẳng thấy đ�u

b�ng d�ng

nụ cười duy�n nắng xanh

 

về thăm Hội An v�ng nắng phố

phố trong ta l� phố của người xa

phố r�u phong

thời gian xanh nắng chiều dĩ v�ng.   lẽo đẽo theo ch�n

c�i b�ng ta gầy � b�ng của anh ch�ng m�y bay.�� dường như

trong ba l� ố v�ng k� ức

vừng trăng nhỏ

thở d�i

 

muộn rồi

kh�ng c�n kịp  

Hội An

Hội An

s�ng đ� ra đi

v� m�y trắng bay

                                                               

2013

 

Nguyễn Đức Nh�n

 

http://www.gio-o.com/NguyenDucNhanDemMuaRung.htm

 

 

� gio-o.com2016