NGUYỄN ĐỨC NHÂN

 

EM SÁNG TRĂNG

 

 Tặng cát biển Mỹ Khê

 

 

Cát biển óng ánh lấn sâu đến tận chân núi kia

cũng không thể chạm vào

Gió đêm thấm xuyên qua vết nứt cô đơn đá tảng

cũng không thể chạm vào

Sóng biển khát khao thầm kín biết bao

cũng không thể chạm vào

Đôi bàn tay hóa thân của bóng tối ma lực

càng không thể chạm vào

Nơi  thiêng liêng

Em  sáng  trăng

 

2011

 

Nguyễn Đức Nhân

 

http://www.gio-o.com/NguyenDucNhanAnhTuTin.htm

 

© gio-o.com 2014