photo: ho�ng huy mạnh

 Nguyễn Đức Nh�n

 

ANH TỰ TIN LỜI ANH N�I

 

 

Bầu trời đang h� mở c�nh cửa th� sơ, gh�p tạm

bởi những � nghĩ v�nh cong năm th�ng. Kh�ng n�n bước ra

khỏi tr�i tim b�nh minh nhỏ b�. Chưa đủ kinh nghiệm, em

kh�ng thể bước qua c�nh cửa bầu trời, bơi trong

tinh thể lỏng bầu trời s�ng s�nh sắc m�u

k� ức. K� ức những đổ vỡ m�a đ�ng bơ vơ cơn mưa hư thực

che k�n người đời

 

Bơi trong tinh thể lỏng bầu trời quạnh hiu, em

biết nơi đ�u l� bến bờ?

 

H�y nhốm bếp lửa thơm nồng hương qu� mẹ giữa

tr�i tim em. Anh tự tin lời anh n�i: Chất lửa thơm trong

tr�i tim sẽ gi�p em nhận ra

hơi ấm tiềm ẩn nồng n�n hạnh ph�c đời người, kh�ng thể t�m

thấy hạnh ph�c một nơi n�o kh�c. Chỉ c� nhịp đập của

tr�i tim em kh�ng bao giờ phụ bạc

đời em. V�, rồi

em sẽ thấu đạt em l� g�, l� ai. Với t�m hồn y�u thương

phơi b�y đỉnh ngọ, anh

chỉ biết n�i

sự thật

 

Anh kh�ng thể.� V�ng. Anh kh�ng thể hồ đồ

bảo rằng anh c� thể

bảo hộ em khỏi muộn phiền, khi em tự nguyện

bước qua c�nh cửa bầu trời.

 

Bơi trong tinh thể lỏng bầu trời quạnh hiu, em

biết nơi đ�u l� bến bờ?

 

Kh�ng một người đ�n �ng n�o lơ l�o tr�n tr�i đất sần s�i nầy che chở được

ch�nh họ, n�i g� che chở

kẻ kh�c. Bởi, mỗi người l� kẻ xa lạ với ch�nh hắn. Chẳng

ai thật sự thấu hiểu nhịp đập của

tr�i tim m�nh, lấy g� để hu�nh hoang về

� nghĩa tối hậu của y�u thương, của

sự sống v� sự chết. �Họ �� những thằng đ�n �ng �� ham muốn, lơ l�o, �ch kỷ, chưa

hề sống ch�n thật với ch�nh họ, n�i g� c� sự ch�n thật với

ai. Chỉ c� ai thấu đạt như ch�n, như thật về

nhịp đập của tr�i tim m�nh � nhịp đập của sự sống � mới c� đủ năng lượng v�

năng lực che chở ch�nh họ v� kẻ kh�c. Ai n�i với em

rằng họ bảo hộ được sự khốn khổ của đời

em, anh nghĩ

lời ấy

xuất xứ từ t�m hồn tật nguyền. V�ng, cuộc đời tr�i lăn bất tận, đ�

từ l�u, được dưỡng nu�i bởi những lời lẽ của

những t�m hồn tật nguyền

đậm m�u ho�ng h�n

thổn thức

 

Với t�m hồn

y�u thương phơi b�y đỉnh ngọ, anh

chỉ biết n�i sự thật : Em

h�y an tr� nơi

tr�i tim em.

 

 

Nguyễn Đức Nh�n

 

S�i-g�n, 2013

 

http://www.gio-o.com/NguyenDucNhanMotSuThatKhac.htm

 

� gio-o.com 2013