Nguyễn Đức Nhn

 

CHIỀU PHI NM

tặng những c hồn đường s

 

Bước my trắng tựa hồ như đ lỡ

Ta bạc mu hối hả giữa đồi sương

Chờ với nh, những c hồn đường s !

Cht tnh xưa, trăng đứng đợi bn đường

Chiều Phi Nm, 2012

 

 

 

BNG ĐM

tặng bng đm bn ngoi cửa sổ


Bng đm lạ đứng bn ngoi cửa sổ

Dng đm gầy, nh mắt thng năm xa

Hồn đm đọng mu em trăng phố ni

Ồ, nhớ rồi, ci bng của đm xưa!

Đ-lạt, 2013

 

 

Nguyễn Đức Nhn

 

http://www.gio-o.com/NguyenDucNhanEmSangTrang.htm

 

gio-o.com 2014