Nguyễn Đức Nh�n

 

CHIỀU �PHI �N�M

tặng những c� hồn đường s�

 

Bước m�y trắng tựa hồ như đ� lỡ

Ta bạc m�u hối hả giữa đồi sương

Chờ với nh�, những c� hồn đường s� !

Ch�t t�nh xưa, trăng đứng đợi b�n đường

Chiều Phi N�m, 2012

 

 

 

B�NG ��M

tặng b�ng đ�m b�n ngo�i cửa sổ


B�ng đ�m lạ đứng b�n ngo�i cửa sổ

D�ng đ�m gầy, �nh mắt th�ng năm xa

Hồn đ�m đọng m�u em trăng phố n�i

Ồ, nhớ rồi, c�i b�ng của đ�m xưa!

Đ�-lạt, 2013

 

 

Nguyễn Đức Nh�n

 

http://www.gio-o.com/NguyenDucNhanEmSangTrang.htm

 

� gio-o.com 2014