Nguyễn Đức Nh�n

 

52� B�I HAIKU, GỞI V�O M�Y TRẮNG

 

Tặng VCC, TQN,NLV, HS v� HN

 

 

M�A XU�N

1

 

Hoa vườn t�i trễ

Nhờ em mỉm cười

Trăm hoa h�m tiếu

 

2

 

Mưa xu�n đi rồi

M�i ch�a từng giọt

Ướt b�n tay t�i

 

3

 

�i, hoa nở đầy

C� con bướm n�o đập c�nh

Gần đ�y

 

4

 

Em qua cầu tre

T�i nh�n dưới nước

C� nh�n em đ�u

 

5

 

B�n tay b� thơ

Lần theo bướm nhỏ

M�y trời ngẩn ngơ

 

6

 

Dưới �nh b�nh minh

Trong hoa thược dược

S�u nhỏ ẩn m�nh

 

7

 

Kh�ng t�i tr�n đời

Hoa mộc lan ấy

Vẫn thầm đưa hương

 

8

 

M�a xu�n qua mau

C�nh mai lả tả

Hẹn m�a xu�n sau

 

9

 

H�m trước, con s�u

S�ng nay, bướm đẹp

Đậu hoa nhiệm mầu

 

10

 

Kh�ng tưởng qu� khứ

Kh�ng ước tương lai

K�a, con bướm trắng

 

11

 

Khi t�i đến

Hoa rụng rồi

M�a xu�n ơi

 

12�

 

M�a xu�n đi qua

Vẫn c�n lưu lại

Ch�m quả mai gi�

 

13

 

B�n kia tr�i đất

Bạn về gh� thăm

Để rồi biệt tăm

 

14

 

Bạn đi rồi

Trong t�i c�n đọng

Một vừng trăng

 

 

 

M�A HẠ

1

Yếm đ�o tạo d�ng

E ấp b�n sen

Nắng mai bừng s�ng

 

2

Em �m mấy b�ng

Sen che n�n ngực

�i chao, nắng hồng

 

3

 

Gi� trốn ngọn cau

Vườn trưa cu g�y

Vọng v�o� mai sau

 

4

 

Chu�ng khuya ng�n d�i

Ng�n trăng quanh nụ

Trắng muốt hoa l�i

 

5

 

Ồ, con diều giấy

Rơi tr�n c�nh đồng

Một thời tuổi thơ

 

6

 

Khuya m�a hạ

Dưới l�ng s�ng ấy

Một vầng trăng

 

7

 

Chim đ� bay rồi

�i, tr�i tim t�i

Vẫn c�n đứng h�t

 

8

 

C�nh hoa tr�n ao

C� l�n đớp nắng

Rập rờn b�ng chao

 

9

 

S�ng về phương xa

Mang theo mấy cụm

Lục b�nh nở hoa

 

10

 

Dế g�y b�n h�

Một vừng trăng nhỏ

Đậu tr�n c�nh tre

 

11

 

Gặp lại bạn thơ

Đ�y l� sự thật

Hay l� đang mơ

 

 

 

M�A THU

 

1

 

Song cửa trăng v�ng

Sương rơi t�u chuối

G� nhịp thời gian

 

2

 

Tr�n c�nh gi� chao

L� v�ng sắp rụng

Cụ gi� ra sao

 

3

 

Dai dẳng ốm đau

Mở cửa nh�n n�i

�i, m�a thu đi

 

4

 

M�a hạ đ� qua

Ve đừng ca h�t

Thương kẻ xa nh�

 

5

 

Tặng bức tranh hoa

Mười năm hoa vẫn đẹp

Ta, bạn đ� gi�

 

6

 

Pha ấm tr� thơm

Một m�nh, thiếu bạn

Ồ, vừng trăng l�n

 

7

 

Chẳng cần đ�i c�nh

T�m hồn ta bay

Về phương trời bạn

 

8

 

Chung vừng trăng s�ng

Ở phương trời ấy

Bạn c� nh�n trăng

 

9

 

Thời buổi kh� khăn

Thăm nhau chẳng được

�Th�i đ�nh nh�n trăng

 

10

 

Ngủ muộn trong hoa

Giọt sương đ�m trước

Soi b�ng m�y qua

 

11

 

Tiễn biệt người đi

B�n tay n�o vẫy

Dưới b�ng t� huy

 

12

 

Tr�n ao nước xanh

Com chim b�i c�

Nh�n m�i b�ng m�nh

 

13

 

S�ng chảy hiền h�a

Mang theo �nh mắt

Nỗi buồn đi xa

 

 

 

M�A �NG

 

1

 

Dưới n�i một cụ gi�

Đỉnh n�i phiến m�y trắng

Về đ�u

 

2

 

L�m sao chăm s�c

Ong nhỏ xa nh�

Đau yếu b�n ta

 

3

 

Gi� r�t đ�m đ�ng

Mưa ph�n gi� lạnh

C�n ai b�n đường

 

4

 

Hỏi thăm sư gi�

Ch�a bao nhi�u tuổi

Sư nh�n cội đa

 

5��

 

Tiếng cuốc đ�m đ�ng

Chạnh l�ng g�a phụ

Mắt cay m� hồng

 

6

 

C� r�c đ�m qua

Ngo�i s�n l� rụng

C�y nhạt m�u hoa

 

7

 

Nước lũ l�n nhanh

X�m l�ng run rẩy

�u d�ng s�ng xanh

 

8

 

Nh�n hạt cơm thơm

�i chao, t�i thấy

Mồ h�i, c�nh đồng

 

9

 

Cời bếp tro than

Nh�m l�n �nh lửa

Ấm l�ng nh�n gian

 

10

 

Kh�i bếp nồng cay

Bập b�ng lửa ấm

Sưởi hồn thơ bay

 

11

 

Đốt đống cỏ kh�

Buồn vui gởi kh�i

Mang v�o hư v�

 

12

 

Ướp lạnh đ�m sương

Giọng chim lảnh l�t

Đ�n ch�o �nh dương

 

13

 

Thanh vắng đ�m đen

Ta c�n thưởng thức

Lời ca dế m�n

 

14

 

Mashuo Basho

Con đường vắng ấy

Lặng lẽ t�i về

 

 

��� +� 2017

 

 

Nguyễn Đức Nh�n

 

http://www.gio-o.com/NguyenDucNhanVeThamHoi.htm

 

� gio-o.com 2017