Carl Sandburg

Vũ Tiến Lập phóng dịch

 

mag

Carl Sandburg, 1878 - 1967

 

I wish to God I never saw you, Mag.

I wish you never quit your job and came along with me.

I wish we never bought a license and a white dress

For you to get married in the day we ran off to a minister

And told him we would love each other and take care of each other

Always and always long as the sun and the rain lasts anywhere.

Yes, I’m wishing now you lived somewhere away from here

And I was a bum on the bumpers a thousand miles away dead broke.

          I wish the kids had never come

          And rent and coal and clothes to pay for

          And a grocery man calling for cash,

          Every day cash for beans and prunes.

          I wish to God I never saw you, Mag.

          I wish to God the kids had never come.

 

mậu

ước gì tôi chẳng gặp em, Mậu

em đừng thôi việc bỏ nhà theo tôi 

ước gì chúng ta chưa từng làm hôn thú hay may áo cưới 

để ngày kết hôn mình không đôn đáo đi tìm mục sư

cùng nói rằng:  chúng ta sẽ yêu nhau và chăm sóc nhau

mãi mãi như mặt trời và mưa đến muôn nơi

Vâng, tôi mong em ở đâu đó xa khỏi nơi này

và tôi gã ăn mày dở chết lang thang thang vạn nẻo

          Giá mà không có lũ con

          để không phải trả tiền thuê nhà, áo quần và than đốt

          lại gã bán hàng tạp hóa chỉ nhận toàn tiền mặt

          tiền mặt, để mua mận hồng và rau đậu

          ước gì tôi chẳng gặp em, Mậu

          ước gì không có lũ con

 

 

between two hills

 

Between two hills

The old town stands.

The houses loom

And the roofs and trees

And the dusk and the dark,

The damp and the dew

Are there.

 

The prayers are said

And the people rest

For sleep is there

And the touch of dreams

Is over all.

 

giữa hai ngọn đồi

 

giữa hai ngọn đồi

sừng sững phố cổ

nhà cửa mông lung

hàng cây cùng mái

vạng tối hoàng hôn

hơi sương ẩm ướt

ở đó

 

vọng tiếng kinh cầu

mọi người yên nghỉ

với giấc ngủ vùi

giấc mơ chạm khẽ

phủ trùm nơi nơi

 

Vũ Tiến Lập phóng dịch

 

http://www.gio-o.com/VuTienLap.html

 

© gio-o.com 2014