trang đặc biệt

Tưởng Nhớ 100 Năm Ngày Sinh

Nhà Văn Vũ Khắc Khoan

1917 - 2017

 

 

Lê Thị Huệ

Vũ Khắc Khoan

Trí Thức Tác Động

www.gio-o.com/Vũ Khắc Khoan - Trí Thức Tác Động

 

Vũ Thị Thơ

Kỷ Niệm Với Bố

www.gio-o.com/Vũ Thị Thơ - Kỷ Niệm Với Bố

 

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Thầy Khoan - Nhất Tự Vi Sư

www.gio-o.com/Nguyễn Thị Minh Ngọc - Thầy Khoan - Nhất Tự Vi Sư

 

Nguyễn Văn Uông

Khung Trời THỤ NHÂN

www.gio-o.com/Khung Trời THỤ NHÂN

 

Phạm Văn Lại

Vũ Khắc Khoan

kịch tác gia hiện sinh

www.gio-o.com/Kịch Tác Gia Hiện Sinh

 

 

Nguyễn Vũ-Bằng

My Grandpa Vũ Khắc Khoan

www.gio-o.com/My Grandpa Vũ Khắc Khoan

 

Đào Duy Thy

Thầy Vũ Khắc Khoan

www.gio-o.com/Thầy Vũ Khắc Khoan

 

Nguyễn Thị Kim Liên

Thầy Tôi

www.gio-o.com/Thầy Tôi

 

 

Vũ Khắc Khoan

kịch

Thành Cát Tư Hãn (Hồi Thứ Nhất)

www.gio-o.com/Thành Cát Tư Hãn (Hồi Thứ Nhất, Giáo Đầu)

Thành Cát Tư Hãn (Hồi Thứ Hai)

www.gio-o.com/Thành Cát Tư Hãn (Hồi Thứ Hai)

Thành Cát Tư Hãn (Hồi Thứ Ba)

www.gio-o.com/Thành Cát Tư Hãn (Hồi Thứ Ba, Vỹ Thanh)

 

các bài viết trên

“tạp chí Văn – số đặc biệt Vũ Khắc Khoan số 22

phát hành ngày 24 -9-1973

 

 

bản tin ban thoại kịch Thanh Lan diễn
Những Người Không Chịu Chết của Vũ Khắc Khoan

www.gio-o.com/bản tin

 

Đặng Phùng Quân

Lộng Ngôn, Như Một Cách Nói

www.gio-o.com/Dang Phung Quan - Long Ngon

 

Nguyễn Nhật Duật

Quan Điểm Nghệ Thuật

Của Vũ Khắc Khoan

Qua “Thần Tháp Rùa”

www.gio-o.com/Vu Khac Khoan Than Thap Rua

 

Mai Thảo

Vũ Khắc Khoan Trong

Liên Hệ Văn Chương

Và Liên Hệ Thời Thế

www.gio-o.com/Vu Khac Khoan Trong Lien He Van Chuong

 

Lê Huy Oanh

Một Công Trình Của Vũ Khắc Khoan:

Vở Chèo “Quan Âm Thị Kính”

www.gio-o.com/Vở Chèo “Quan Âm Thị Kính”

 

Lê Cung Bắc

Vũ Khắc Khoan

Nghi Vấn Tình Yêu

www.gio-o.com/Le Cung Bac - Nghi Van Tinh Yeu

 

Vũ Khắc Khoan

kịch

Ga Xép

www.gio-o.com/VuKhacKhoan - Ga Xep - kich

 

 

 

 

 

 

 

 .