Tô Thùy Yên

1938-2019

 

 

Vũ Hoàng Thư

 

Nhớ Tô Thùy Yên

 

       Thế giới vui từ mỗi lẻ loi

                                  TTY

 

gã du hành về gian nhà cỏ

tàu vượt đồng, ngựa cất cổ cao

trăm năm phế phủ mùa kinh động

ta về, trả lại váng xanh xao

 

người đi, vô lượng thơ hằng ở

bóng lớn che ngang những mọn đời

đãng tử đâu cần câu từ giã

du khoái mình ta một cuộc chơi

 

 

Vũ Hoàng Thư

Kính Bái

 

5/22/2019

 

http://www.gio-o.com/VuHoangThu.html