Vũ Hoàng Thư

 

" ĐI … "

 

(cảm tác từ tản mạn ĐI của họa sĩ Hà Cẩm Tâm)

 

 

người như ngọ

luống bờm tuôn

con mắt mở

thiên lý truông đất hời

ông vẽ huệ ngó xuống đời ?

hay vó lộng

ồ một trời thiên thanh

 

Vũ Hoàng Thư

 

http://www.gio-o.com/VuHoangThu.html

 

© gio-o.com 2018