Thi Nhân, Chính Khách, Lá Hoa Mùa Quy Ẩn

 

phóng sự ảnh

 

 

Từ phòng viết nhìn ra vườn sau Limeil những Cây cảnh mùa Thu rồi mùa Xuân

 

 

 

 

 

 

Năm 2000 Thị xã Pháp Cộng Gennevilliers (ngoại ô Bắc Paris) lấy cớ chỉnh trang trục xuất cơ sở Quê Mẹ.

Nhà in và Nhà xuất bản QM phá sản.

Dọn về ở ngoại ô Nam Paris, trồng cây Mộc Lan trong vườn, nay 2020, cây cao đầy hoa vào cữ tháng 3.

Mộc Lan là loại hoa ở Hy Mã Lạp sơn, thế kỷ IX người Anh lấy giống mang về Châu Âu phổ cập khắp nơi.

 

nguồn ảnh và chú thích của Thi Vũ

tựa đề của Lê Thị Huệ

 

 

@ gio-o 2020