vài ghi nhận về câu đối – đáp gửi về cho  

số Xuân Lợn Lành Kỷ Hợi 2019

trên Gió O

 

 

Gió O treo câu đối:

 

“XUÂN KỶ HỢI TA NHẮC MÌNH ĐỪNG NGU QUÁ LỢN”

 

 

 

Câu đối năm nay của Gió O rất khó để đối lại. Vì thế các cấu đối lại hoặc muốn giữ ý thì không đúng niêm luật, hay muốn giữ niêm luật, thì ý tứ lại bị gượng ép.

 

 

 

Thí dụ, các câu:

 

“BIỂN QUI NHƠN RÙA BƠI VỀ NHẮC PHẢI LÀM NGƯỜI”

 

Cố đối nghĩa chữ nhưng sái ý, vì rùa không bảo được người. 

 

 

 

“ĐỈNH YÊN TỬ AN TÂM ĐỊNH MÃI VẪN TRẺ CON”

 

Cố trích dẫn từ cùng nhà thơ Tản Đà. 

 

Cố đối nghĩa của chữ, dùng cả các từ Hán-Nôm lẫn tiếng Việt, ý tứ bị gượng ép đến khó hiểu. 

 

Người đọc không hiểu rõ ba chữ "an tâm định" và cả câu văn vì thế không rõ nghĩa.  

 

 

 

“TẾT CÀN KHÔN ĐẤT BẢO TRỜI DỐT MỚI LÀM QUAN”

 

Cố trích dẫn cùng nhà thơ Tản Đà.

 

Chữ Quan không đối với chữ Khôn.

 

Ý đối chưa thật chỉnh: “Đất "Đổi" Trời” sẽ hợp ý cho toàn thể câu đối hơn là “Đất Bảo Trời”.

 

 

 

“TẾT CỤ HEO Ả DẶN DÒ CHỚ LẠI LÃO TRƯ”

 

Ý đối tự nhiên. Chữ đối không chỉnh. Có thể đề nghị sửa chữ lại cho chỉnh như: Tết Ả Heo, Chị Khuyên Em Chớ Lại Lão Trư 

 

 

 

“TẾT LÃO LỢN CỤ BẢO GIÀ "CỐ" VÉT HƠN HEO”

 

Tương đối ý và chữ đối chỉnh hơn các câu khác tuy âm vận chưa hoàn hảo.

 

 

 

 

Kết luận: các câu đối đều cố gắng trình bày một ý nghĩ sâu sắc và đều đáng ghi nhận nỗ lực suy tư, động não, của một trò chơi chữ nghĩa đầy trí tuệ và hào hoa này của Tiếng Việt mỗi dịp Tết đến.

 

 

 

Thành thật cám ơn mọi người đã tham dự.

 

 

 

www.gio-o.com

 

 

2019