Triển Lãm Tranh và Tượng

Seven Doors - Bảy Cửa

Bảy họa sĩ Vùng Bay

 

Thomas Chu

Đảo Hải Triều

Jenny Đỗ

Lê Thị Quếhương

Trinh Mai,

Nguyễn Trí MinhQuang

Trương Thị Thịnh

 

sẽ giới thiệu

các tác phẩm sơn dầu và điêu khắc tại:

 

Thư Viện Dr. Martin Luther King, Jr.

150 E. San Fernando St., San Jose Ca 95112

Từ 03 tháng Bảy đến 30 tháng Bảy, 2012.

 

Tiếp tân: Thứ Bảy 07 tháng Bảy, 2012

từ 1 đến 5 PM

 

 

 

Lê Thị Quếhương_Hồng Trần #8 _Rosa's Song #8

 

 

 

Thomas Chu _Sự Chào Đời của Thuyền Nhân 092 _The Birth of the Boat-People

 

 

Nguyễn Trí MinhQuang_Nàng Trăng Hoa _Colors of The Night

 

 

 

 www.gio-o.com