Như Quỳnh de Prelle 

 

Thư Sài Gòn 

 

 

 

Họ không cho chúng tôi ra đường 

Họ canh cửa 

trước nhà chúng tôi 

 

Sao họ nhiều người làm những việc vô ích 

bảo vệ tôi làm gì 

một nhà thơ buồn bã 

chỉ biết chùi bát 

làm những điều lương thiện của tự do 

 

Họ ngăn cản dòng người trên phố 

Sài Gòn hôm nay còn ai đứng đợi 

bên cổng mặt trời 

wifi sẽ không thể kết nối 

thành một đặc khu 


Như Quỳnh de Prelle 

 

 

http://www.gio-o.com/NhuQuynhDePrelle

 

 

 © gio-o.com 2018