Nguyễn Thị Lệ-Liễu

 

Ba Mươi Tháng Tư

 

Một năm ba trăm sáu mươi bốn ngày tôi chúi mũi làm việc,
đến ngày thứ ba trăm sáu mươi lăm tôi sực nhớ ra mình là người tỵ nạn.


Thắp một nén hương nguyện cầu cho những oan hồn đã khuất,
bỏ mạng rừng sâu, chôn thây biển cả.


Thắp một chiếc nến tạ lỗi cùng mẹ cha
ngóng chờ thư con trong mòn mỏi tuổi già,
xa lìa đời trong nhớ thương hiu quạnh.


Thắp thêm chiếc nến cầu nguyện cho quê hương,
một ngày kia có no ấm an  lành,
có tự do trong nhà và ngoài ngõ,
yêu thương thật lòng, dối trá là không.


Mỗi bộ đội thành một anh thi sĩ.


Thắp một chiếc nến


Thắp một chiếc nến


Thắp một chiếc


Thắp một


Thắp


Ngày mai lại quên.

 

Ôi tôi con người bạc bẽo, vô tình!

 

Nguyễn Thị Lệ Liễu

2005

 

http://www.gio-o.com/NguyenThiLeLieu.html