nguyễn thị hải

 

 

sân khấu

 

觀止矣!

quan chỉ hĩ!

tuyệt diệu thay!

nhã nhạc đời xưa ai nghe được

mộng mơ thầm nhã nhạc đời nay

.................

 

chiếu trải trời yên ngân tiếng nhạc

bốn mùa bóng nguyệt ngọn đèn soi

đất tịnh sinh hoa màn lụa bạch

ca nhân ai hát giọng muôn đời

 

 

 

 

cây mộng

 

lữ hành qua một giấc mơ

qua một bóng cây bóng rất mờ

tỉnh ra không biết cây gì cả

tưởng tượng cây đào mộng dưới sương

 

 

Nguyễn Thị Hải

 

http://www.gio-o.com/NguyenThiHai.html

 

 

© gio-o.com 2019