Nguyễn Thị Hải

 

 

 

Vi Ứng Vật

 

Trừ Châu tây giản

 

 

Độc lân u thảo giản biên sinh

Thượng hữu hoàng ly thâm thụ minh

Xuân triều đới vũ vãn lai cấp

Dã độ vô nhân chu tự hoành

 

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn (nguồn: thivien.net)

 

Thương cỏ âm thầm mọc dưới khe,
Oanh vàng hót giữa tán rậm che.
Triều xuân, mưa lại, trời sập tối,
Đò tự quay ngang bến vắng hoe.

 

* Vi Ứng Vật ( khoảng 737-791), nguyên quán ở Kinh Triệu Vạn Niên (nay là Tây An, Thiểm Tây), từng có thời gian làm thứ sử ở Trừ Châu, Giang Châu và Tô Châu. Ông là thi nhân kiệt xuất thời Trung Đường, thơ ông được xếp vào phái sơn thủy điền viên. Cùng với Liễu Tông Nguyên, được hậu thế xưng tụng là “Vi Liễu”. Tác phẩm để lại có “Vi Tô Châu tập”.

 

 

.....................................................

 

 

 

Nguyễn Thị Hải

 

độc lân

 

 

Thế nhân như u thảo

Tươi héo bên dòng khe

Độc lân quan thứ sử

Chiều xuân con nước về

 

Ai xuống đò đi hết

Ai trên bờ nước mây

Dặm ngàn thân cô lữ

Dùng dắng mưa cuối ngày

 

 

Nguyễn Thị Hải

 

2019