Nguyễn Thị Hải

 

 

旅た病で夢は枯野をかは廻る

Lữ thứ thân nằm bệnh

Hồn lang thang đồng khô

(Basho, Nguyễn Nam Trân dịch)

 

 

Trận mưa rơi xuống cánh đồng không

Chiếc quạ sơ đông đỗ mịt mùng

Áo tơi cởi tạm nơi quán trọ

Lại mặc ngay vào mộng ruổi dong

 

.....................................

* Basho qua đời ở quán trọ Hanaya, Osaka vào một ngày giữa tháng Mười năm 1694, khi ông đang trên đường du hành đến phương Nam.

 

**

Trên tiều tụy cành

bóng quạ

rũ chiều thu

(Basho, Lê Thiện Dũng dịch)

 

 

http://www.gio-o.com/NguyenThiHai.html

 

 

© gio-o.com 2019