Nguyễn Hàn
Chung


www.gio-o.com
....

Nguyễn Hàn Chung sinh năm 1951
Tại làng Phong Nhị xã Điện An huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Từ 1971-2006 dạy học ở Quảng Nam và Đà Nẵng.
Hiện sống tại Houston – Texas – Hoa Kỳ

Tác phẩm đã xuất bản:
-Tìm tôi trong bóng - Thơ, 1999
-Nói với phù du - Thơ, 2002
-Thầm thức cùng thơ - Tập bình
Có nhiều bài viết trên các báo, tạp chí, website trong, ngoài nước...

 

Thơ ...

 

Bẫy Hót
Bản Gốc

 

Cõi

 

Chơi Trăng Một Khúc Thu Bồn

 

Khúc Quẩn

 

Léo Hánh Cô Liêu

 

Mua Nhà Mới Ở Phố

 

Những Đợt Màu Cơn Dậy