Độc Thoại Của Dương Vân Nga

Cao Tự Thanh

(viết cho Nguyễn Thị Minh Ngọc)

Này, các người, hậu huệ của các thần dân trước kia của ta, các người đánh đập xong rồi phải không ?

Một pho tượng như ta mà lên tiếng thật cũng trái với thói thường, quyền phát ngôn chỉ thuộc về kẻ sống.  Nhưng cả ngàn năm rồi mà các người vẫn hát bài đồng ca chính thống cũ, vần những gia điệu cũ, tiết tấu cũ, có khác chăng chỉ là lời hát mới, từ ngừ mới mà thôi.  Xem ra đầu óc các người còn cũ kỹ hơn cả một pho tượng cũ, thất đáng thương.

Nghĩ mà buồn cười : các người thờ phụng ta mà lại đánh đập ta, nhưng đánh đập ta mà vẫn thờ phụng ta. Các người dám bất kính chứ không dám phủ nhận chứ gì.  Mà các người bất kính với ta vì lẽ gì nào ?  Vì ta tái giá với Đại Hành hoàng đế à ? Chuyện đó đụng chạm gì tới các người chư ? bọn đàn ông kia, sao các người không tự trách mình không làm được một Đài Hành hoàng đế, mà chỉ biết kết án các Dương Vân Nga ?  Còn các phụ nữ thủ tiết không đi bước nữa nghe đây : tại sao các người không dám tái giá thế ? Chỉ có hai lý do : hoặc là lo chồng sau không bằng chồng trước, hoặc là sợ chồng sau còn qúa chồng trước thôi, đúng không ?  Ta thì khác nhé, hai người của ta đều anh hùng, đều hoàng đế, đều có công với nước với dân, đều yêu thương và kính trọng ta, chỉ có bọn xấu xí đần độn mới muốn mà không dám làm vợ họ thôi.

Thật ra, ta cũng biết người lên án ta kịch liệt nhất là các nhà nho.  Họ nói ta ưng thuận đưa Đại Hành hòang đế lên ngôi là có tội vì làm mất ngôi vua của con cháu Tiên Hoàng.  Vậy nhừng người ưng thuận đưa Tiên hoàng lên ngôi có tội với Ngô vương không ?  Thật khôn kiếp, họ cứ làm như đất nước là của riêng của một nhóm người hay một giòng họ.  Cái thói coi nhà là triều và coi triều là nước ấy đã làm nảy sinh hàng bầy vua chúa chông hầu yêu nước mà không thương dân đấy.  Vả lại có dòng họ nào làm vua được mãi mãi không ?  Bọn ngu xuẩn không hiểu gì về quyền lực mới tham quyền cố vị.  Mà nếu ngai vàng đúng là của gia đình ta thì họ càng không được bất kính với ta.  Ta là vợ cúa Tiên hoàng, vợ chồng đã ra riêng, chồng chết thì vợ hưởng gia tài, ngay nhà chồng cũng không có quyền can thiệp vào việc ta sử dụng tài sản của ta, chứ đừng nói là người ngoài.

Tưu trung, chỉ vì họ nhất quyết không chịu khâm phục ta. Mà nói lại, tại sao họ tự cho phép mình có cài quyền không chịu khâm phục ta ? Chì vì ta là phụ nữ thôi.

Nói thật lòng thì hai đời chồng cùng không thoải mái lắm.  Nếu không có chuyện quân Tống qua đánh thì chưa chắc ta đã đi bước nữa đâu. Đại Hành hoàng đế là người giỏi nhất trong các tướng lãnh của tiêng hoàng, không phải ông cầm quân thì khó mà chống được quân Tống.  Lấy chồng lần thứ hai khó mà dề, khó là khó qúa phận để lên làm vợ, dề là dề yên phận mà ra sức giúp chồng.  Ta giúp chồng sau chống giặc giữ nước, giữ gìn sự nghiệp nhất thống giang san của chồng trước, khiến công nghiệp anh hùng của Tiên Hoàng được nối tiếp bằng công nghiếp của anh hùng của Dại Hành hoàng đế, lại không không phải là hai lần vợ hiền à ?  Tiên hoàng vừa băng, vua nhỏ mới lập, trong triều đại thần tranh giành, ngoài biên cường địch dòm ngó, mà sử nước Việt từ Đinh qua Lê vẫn một mạch nối liền, cái công chuyển nguy thành yên ấy là của những ai vậy ? Những kẻ miệng đầy lời trung ái mà tay không chút công lao kia, tại sao các người không chịu học một lịch sử như nó có mà chỉ muốn học một lịch sử như các người muốn thế ?

Cũng cần nhìn tới tương lai một chút.  Sang năm, các người sẽ lại cúng tế ta, đánh đập ta, rồi đem kiệu rước ta qua miếu Đại Hành hoàng đế cúng tế màn hai, đúng không ? ta chỉ có một cuộc đời, mà các ngưòi lại đem tín điều của mình chặt ra làm hai manh? Bổn phận củ anhững kẻ nhìn lịch sử qu alăng kính đạo đức như các người là kết án những phụ nữ lấy chồng và giữ nước không hteo kiểu các người muốn, còn ta, một phụ nữ trong giới hoàng hậu và một hoàng hậu tron giới phụ nữ, bổn phận của ta là cứ việc lấy chồng và giữ nước bất kể chuyện đó phù hợp hay không phù hợp với tiêu chuẩn trung trinh của bất cứ ai. 

Khởi kiệu đi !

Cao Tự Thanh

Sài Gòn tháng 10, 2002