NGƯỜI VIỄN XỨ

 

Nguyễn Đăng Thường

 

(nhạc chế theo bài Thuyền Viễn Xứ của Phạm Duy)

 

 

Chiều nay lê gót đi chơi

Lũ người xe rũ bóng tơi bời

Chàng tây hồng như ráng trời

Bước gần ta thuyền nhân xứ người

Thuyền ơi viễn xứ hôm xưa

Một lần đi ngại chết nhưng chưa

Hò ơi giọng hát ai tru

Xứ nhà xa tắp đừng mong ngày về!

 

 

Nhìn về đường Công Lý

Công Lý xa xôi

Đời nhịp đều vẫn bước

Bước theo chân người

Quay lại đứng chờ người đông tợ kiến bò

Một bà ngồi xa ngó

Mái tóc nâu

Sao không nhuộm vàng?

 

Chiều xưa gửi tới quê nay

Biết là bao than oán cho vừa

Lầu cao đừng rơi xuống đầu

Giết người thêm mần chi hỡi trời

Mịt mờ sương khói xe tông

Lũ người xe rũ bóng ven sông

Chiều nay trên phố tha hương

Có chàng viễn xứ vẫn đi trên đường ...

 

 

 

Thuyền Viễn Xứ

Tác giả: Phạm Duy

 

    

Chiều nay sương khói lên khơi

Lũ thùy dương rũ bến tơi bời

Làn mây hồng pha ráng trời

Sóng Đà Giang thuyền qua xứ người

 

Thuyền ơi! viễn xứ xa xưa

Một lần qua dạt bến lau thưa

Hò ơi! giọng hát thiên thu

Suối nguồn xa vắng, chiều mưa ngàn về

 

Nhìn về đường cô lý

Cô lý xa xôi

Đời nhịp sầu lỡ bước

Bước hoang mang rồi ...!

Quay lại hướng làng

Đà Giang lệ ướt nồng

Mẹ già ngồi im bóng

Mái tóc tuyết sương

Mong con bạc lòng ...

 

Chiều nay gửi tới quê xưa

Biết là bao thương nhớ cho vừa

Trời cao chìm rơi xuống đời

Biết là bao sầu trên xứ người

 

Mịt mờ sương khói lên hương

Lũ thùy dương rủ bóng ven sông

Chiều nay trên bến muôn phương

Có thuyền viễn xứ, nhổ neo lên đường ...

 

 

Nguyễn Đăng Thường

 

http://www.gio-o.com/NguyenDangThuong.html

 

 

© gio-o.com 2018