NGUYỄN THẢO: VUI VỚI JAZZ, BUỒN VỚI BLUES

Trường Kỳ đài VOA phỏng vấn Nguyễn Thảo

3.Đôi Môi Ác
nhạc và lời Ngu Yên
trình bày Nguyễn Thảo

4.Đáp Trả Thanh Xuân
thơ Lê Thị Huệ
nhạc Ngu Yên
trình bày Nguyễn Thảo

5.Giấc Mơ Tìm Chiêm Bao
nhạc và lời Ngu Yên
trình bày Nguyễn Thảo

6. Bóng Nắng Khuya
nhạc và lời Ngu Yên
trình bày Nguyễn Thảo

Thờ Ơ
nhạc và lời Ngu Yên
trình bày Nguyễn ThảoThử Hỏi &TTrả Lời

Tôi Tự Tôi Phỏng Vấn

Nguyễn Thảo

GO KNiệm 15 Năm
2001-2016

MỰC

chùm ảnh

các ảnh họa của Nguyễn Thảo dành đặc biệt cho gio-o.com10 Năm 2001-2011:

15 Năm 2001-2016: