Trần Ngọc Kim

 

 

 

mưa tiền đồn

 

Phòng tuyến chiều sương mưa lặng lẽ

Hồn thi nhân một thuở lưu đồn

Núi rừng ngủ giấc đời hiu quạnh

Trấn thủ mười phương một nỗi buồn

 

Tôi ở đây mà lòng thật xa

Sầu vương theo lớp lớp mưa qua

Mưa nghiêng tâm sụ lên đồn vắng

Heo hút vào đêm chợt nhớ nhà

 

Nhớ lắm mái trường im bóng lá

Nhớ em khăn lụa che môi cười

Ở đây khói lửa mờ đôi mắt

Nằm dưới hầm tôi trốn mặt trời

 

Lá vẫn xanh rừng chưa đổi sắc

Tiền đồn hiu quạnh đón mùa mưa

Chiều sương khói thuốc xanh dòng nhớ

Cô độc nằm nghe gió trở mùa

 

Trần Ngọc Kim

 

(trích báo Xuân Bách Khoa, Sài Gòn, số 40 năm 1958)