Giải Văn Học

Phan Thanh Giản 

Hội Văn Hóa & Giáo Dục Phan Thanh Giản tổ chức một cuộc tuyển chọn Giải Văn Học Phan Thanh Giản.chủ đề:

MIỀN NAM VIỆT NAM TRƯỚC VÀ SAU NĂM 1975

 

Ngày lịch sử 30 tháng Tư năm 1975 là một ngày có nhiều tên gọi. Đối với Cộng Sản Việt Nam là Ngày  Giải Phóng Miền Nam, ngày Thống Nhất Đất Nước. Nhưng đối với người miền Nam đây là Ngày Quốc hận và tháng Tư thành Tháng Tư Đen. Ba mươi tháng Tư năm 75 ghi dấu thời khắc dân miền bị trị trở thành công dân hạng hai.

 

Sau đó, hàng triệu gia đình lâm vào cảnh nghiệt ngã vì các chính sách do bên thắng cuộc đưa ra: đưa đi tập trung cải tạo những người đã từng phục vụ cho chế độ VNCH, đổi tiền, đốt sách, đánh tư sản, đưa đi vùng kinh tế mới …. Con đường sống lúc bấy giờ là vượt biên, vuợt biển.

 

Nhằm có được tác phẩm của thế hệ đã trải nghiệm qua các biến động lịch sử cận đại –  vài mươi năm nữa họ không còn; cùng với chủ định xoá mờ hình ảnh thời VNCH của Cọng Sản Việt Nam – Hội Văn Hóa & Giáo Dục Phan Thanh Giản tổ chức cuộc tuyển chọn cho Giải Văn Học Phan Thanh Giản các sáng tác bằng văn xuôi của mọi người Việt đương thời ở trong và ngoài nước.

 

Giải thưởng:

Giải nhất:  Mười lăm ngàn Mỹ Kim ($15,000 USD)  

Giải nhì : Năm ngàn Mỹ Kim ($5,000 USD)

 

Thể loại: Hồi ký, bút ký, truyện dài, tuyển tập truyện ngắn, chưa phổ biến dưới mọi hình thức, viết bằng tiếng Việt có dấu, dài từ 200 trang tới 300 trang,

 

Gởi về ban tuyển chọn qua địa chỉ điện thơ: khanhp1988@yahoo.com.

 

Gởi qua dạng PDF nếu có thể được theo dạng đính kèm. Không nên “copy” rồi “paste” trực tiếp trên mặt trang điện thơ (email).

 

Trước khi đính kèm “file”, xin quí vị ghi vài dòng về tiểu sử và số phone, nếu có thể, để tiện liên lạc.

 

Thông tin về giải xin vào trang  http://www.phanthanhgianfoundation.com

 

Thời gian nhận bài: từ ngày ra thông cáo đến cuối tháng 5 năm 2020.

 

Kết quả sẽ công bố vào đầu tháng 5 năm 2021.

 

Ban tuyển chọn gồm năm vị, không phải là thành viên của Hội Phan Thanh Giản, từng hoạt động văn hóa từ trong nước cho đến hải ngoại: nhà văn giáo sư Nguyễn Văn Sâm, nhà văn Trần Doãn Nho, nhà văn Từ Thức, nhà văn Trương Anh Thụy, nhà văn Lê Thị Huệ.

 

Sáng tác của nhiều tác giả sẽ được xem là của một người đứng tên. Sáng tác của một tác giả qua sự giới thiệu của độc giả phải có sự đồng ý của tác giả đó.

 

Hội Văn Hóa & Giáo Dục Phan Thanh Giản thành lập năm 2014 tại Arizona. Trụ sở hội tại thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Chủ tịch Hội Đồng Đại Diện: ký giả Phan Thanh Tâm; Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành: Bác Sĩ Thái Ngọc Ẩn.

 

Ngày  tháng 6 năm 2018.

 

TM Hội Văn Hóa & Giáo Dục Phan Thanh Giản

 

Phan Thanh Tâm