Maxine Chernoff

 

Lý Ốc phiên dịch

 

 

Người Tây Phương vượt trội khoa luận lý và lý luận. Có thể nói văn minh Tây Phương là văn minh lý. Trong khoa học kỹ thuật đã đành, còn có thể thấy trong luật học, kinh tế học. Cả trong văn học và thậm chí, luận lý ngay cả trong tình yêu.

Người VN dường như chia tình và lý ra hai thứ đối nhau.

Đã đem nhau đến cửa công

Ngoài thì là lý nhưng trong là tình

(Kiều, Nguyễn Du)

Chuyện như vậy rất khó xảy ra ở Âu Mỹ. Đem nhau đến cửa công là chỉ có lý, luật.

Gượm, họ luận lý ngay cả trong tình yêu. Mà tình yêu, love, của họ không tệ. Trong văn học nghệ thuật chẳng hạn, có thể thấy dễ dàng đề tài về tình yêu của họ to lớn vĩ đại.

Bài thơ xuôi dưới đây chủ đề trong luyến ái. Toàn là những câu truy vấn nhau. Luận lý sắc mẻm. Lý luận trong tình yêu đã khó, lý luận trong ân ái và thi ca lại càng khó. Duy, họ bắt đầu bằng lý luận và họ kết  cuộc lại trong tình yêu.

 

 

Prose Poem - Thơ Xuôi

 

Maxine Chernoff

 

The Sound

 

—I hate it when we have sex and you make that sound.

—What sound?

—The sound you make when you're about to have orgasm.

—What sound do you mean?

—I can't describe it. It sounds like no other sound you ever make.

—But why do you hate it?

—It scares me.

 

Tiếng Lòng

 

. Em ghét nó khi tụi mình ân ái và anh phát ra thanh âm đó.

. Thanh âm gì?

. Cái tiếng mà anh phát ra khi anh sắp khoái.

. Em muốn nói cái tiếng gì?

. Em không thể diễn tả nó. Thanh âm dường như anh chưa từng bao giờ phát.

. Nhưng tại sao em lại ghét nó chứ?

. Nó làm em sợ.

 

—Why would it scare you?

—I guess it's because we're at an intimate moment, and you make an unfamiliar sound.

—It must be my intimate-moment sound.

—But it doesn't sound intimate. It sounds . . . well . . . brutal.

—I make a brutal sound?

—Yes, I think that's how I'd describe it.

—Make the sound for me.

—I can't.

 

. Tại sao nó làm em sợ?

. Em nghĩ bởi vì chúng ta đang trong khoảnh khắc mật nhiệm, và anh lại phát một thanh âm không thân quen.

. Vậy nó  phải là tiếng thời-nhiệm của lòng anh.

. Nhưng nó chẳng nghe ra thân ái. Nó nghe ... coi nào ... cục cằn.

. Anh phát thanh âm cục cằn?

. Đúng, em nghĩ em diễn tả đúng như vậy.

. Em thử phát lại coi.

. Em không thể.

 

—Of course you can. You remember it, don't you?

—I'm embarrassed to make it.

—You're not embarrassed to tell me, but you're embarrassed to make it?

—Right.

—Just try.

—All right. It's something like "Yowwwww-oh-woe-woe."

—And that sounds brutal to you?

—It does.

—It sounds to me like I'm very happy.

—It doesn't sound happy to me.

 

. Dĩ nhiên là em có thể. Em còn nhớ nó mà, phải không?

. Em ngượng khi phát lại nó.

. Em không ngượng khi kể lại anh nghe, sao lại ngượng khi phát lại?

. Đúng thế

. Thử coi mà.

. Được. Nó giống như là "Ayyayayaya-ui-ya-ui-ya-ya."

. Và như vậy nó nghe cục cằn đối với em?

. Nó đúng như vậy.

. Nó  đối với anh là tiếng lòng hạnh phúc.

. Nó lại chẳng nghe sung sướng đối với em.

 

—What sound would you like me to make?

—I don't have an alternative in mind. I just thought I'd tell you that the sound you make, well, it brings me out of the moment. Sex ends for me when I hear that sound.

—That's good, isn't it?

—Why is it good?

—Because you know I've had an orgasm when you hear it.

—But what if I want to do something more to you?

—More? We've both finished by then. What more would we do?

—What if I still want to kiss you and you're making that sound?

—Well, I guess you could try and see.

 

. Vậy tiếng gì em muốn anh nói ra?

. Em không có sẳn trong đầu một sự thay thế. Em chỉ nghĩ em kể cho anh nghe thanh âm đó, để coi, nó làm em mất cả hứng thú. Ái ân kết thúc khi em nghe âm thanh ấy.

. Nó cũng hay đó chứ, phải không?

. Tại sao nó lại hay?

. Bởi vì khi nghe như vậy em biết là anh đã thật sung sướng.

. Nhưng nếu em lại muốn làm thêm vài chuyện nữa cho anh?

. Thêm? Chúng mình đã làm xong chuyện lúc đó rồi mà? Mình thêm gì bây giờ hả?

. À nếu em vẫn còn muốn hôn anh rồi anh hẳn phát ra thanh âm vậy?

. Coi, anh nghĩ là em có thể thử coi xem sao.

 

 

—Should I try now?

—Why do you think I want you to kiss me when you can't stand the sound I make at my most vulnerable moment?

—I didn't mean I couldn't stand it. I just meant it's distracting.

—Maybe you should gag me.

—Then you'd make the sound but it would be even worse.

—Why would it be worse?

—It would sound all muffled and sad, like the voice of someone locked inside of a trunk.

—So, you'd rather I sound brutal than all muffled and sad?

—I guess so.

—You must really love me then.

 

. Em có nên làm ngay bây giờ không?

. Tại sao em nghĩ rằng anh muốn em hôn anh khi em không thể chịu được tiếng anh nói tại khoảnh  khắc dễ bị tổn thương nhất của anh?

. Em không phải nói rằng em không chịu được tiếng đó. Em chỉ muốn nói rằng nó làm  lảng phai.

. Em có thể bịt miệng anh lại.

. Làm vậy anh sẽ phát ra thứ tiếng càng tệ hơn.

. Tại sao lại tệ?

. Nó sẽ nghe như bị ú ớ và buồn bực, như tiếng cúa ai đó bị khóa nhốt trong rương.

. À, nghĩa là em thà nghe tiếng cục cằn còn hơn tiếng phát ú ớ và buồn rầu?

. Hình như vậy.

. Em yêu dấu em thật là yêu anh.

 

Northwest, May 2018

Ốc BR phiên dịch từ nguồn:

http://jacketmagazine.com/04/chernoff.html

......................................................................................................

Maxine Chernoff lives in San Francisco, where she is Chair of Creative Writing at San Francisco State University