Khắc khoải chim kêu ngày tận tuyệt

(Tô Thùy Yên 1938 - 2019)

 

LÝ ỐC BR

khắc khoải

 

Người đã nói vén mây trời thanh thủy

Còn ta niềm Tây Bắc sương phù vân

Ngày nắng rớt oái oăm mùa lạnh thấu

Nàng nuôi chi sắc chủy thủ qua Tần

 

Người đã nói cúc hoàng Thu khoe sắc

Còn ta mùa Tây Bắc lá vàng phơi

Cơn gió nhẹ nhàng mưa râm xuống rũ

Ngụm trà nguyên chưa đủ ấm thanh đời

 

Trong  trang sách cổ thư tàn phai ẩn

Có kẻ ngồi cô quạnh nối thời gian

Ta chẳng tiếc bao giờ tâm sách cũ

Ở đây Thu trận giá buốt lâm ngàn

 

Trong bản sách tình Thu nàng theo chàng

Mùa Thu có lệ cưới hỏi qua giang

Chắc có lâm dương cần khởi ấm

Ai dặm về buông chéo áo mùa sang

 

Thu khúc làm chi còn ai muốn hỏi

Cả vạn trời trăng mây nước lên khơi

Nhạc gõ thu hồn âm vang tiếng  gọi

Mùa Thu trời Tây Bắc đêm chơi vơi

 

Thu khúc tội tình chi thành nỉ non

Độc huyền hoang buồn cắt đoạn u hờn

Xuôi về Nam phương tháng năm chồng chất

Tình đoạn hồn cổ quái chập trùng môn

 

Gió mùa Thu mẹ sẽ ru con ngủ

Về phương Nam bận sớm nắng chiều nưa

Ai  khéo kết hoa Xuân đơm lửa Hạ

Thành ca dao ru giấc ngủ thêm vừa

 

Trăng u ẩn mùa Thu bến đò ngang

Về phương Nam sương dạ khúc trăng tàn

Dạo lên bản trăng Thu mùa nguyệt ảm

Dây chùng thơ  biết có còn hay chăng

 

Rồi mây cuối Thu trời buốt sang Đông

Ngày vãn Xuân mưa trở chuyến lên ngàn

Hoàng hôn xuống cao nguyên về Tây Bắc

Chim chiều xa khắc khoải tiếng dặm buồn

 

Đêm huyền thoại khỏa chân trời xa tắp

Biển dạt dào dâng phủ kín phù hư

Ai còn nhớ ai về trong gió cát

Con còng thôi biển khắc khoải trăng mờ

 

Northwest May 2019

 

Lý Ốc BR

 

http://www.gio-o.com/LyOcBr.html