Hài Cú Mưa Thu

 

Lý Ốc BR phiên dịch

 

 

Related image

White bush clovers  -  Hoa tuyết trắng

 

 

The incense sticks

The reddish soil color pampas grasses

A few of pieces

 

Autumn has come.

The plain hot water is fragrant

The Seyaku-in

Yosa Buson (1716-1784)

 

Thắp mấy nén nhang duyên

Cắm trên màu đất đỏ

Niệm một câu kinh thiền

 

Mùa Thu ngày đã đến

Chưng bình nước hoa hương

Xông khắp Thảo Y Đường

 

 

When I ate a persimmon,

The bell rung

The Horyuji temple

 

The white bush clovers

Drop the dewdrops

Frequently.

Masaoka Shiki (1867-1902)

 

Ta cắn trái hồng vàng

Nghe hồi chuông ngân vang

Pháp Long Thiền tỉnh giấc

 

Trên tàng hoa Tuyết Trắng

Chứa muôn hạt sương mai

Hạt  rơi  rơi  nhỏ hoài

 

 

A deer cry

Nara at the base

Has the lights

 

The migratory birds

Make the wind blowing down to Asaka

From mountains frequently

Kawahigashi Hekigoto(1873-1937)

 

Nai rừng xa tác tiếng

Sau phố chợ Nại Lương

Đèn hoàng hôn thắp sáng

 

Chim về tổ bay ngang

Mang gió rừng thả xuống

Chiều muộn Triêu Hà Thành

 

 

Waving the pampass grass

At the Shinjuku station

I said goodbye

 

The cluster amaryllis

Lean all together

Over the water

Yamaguchi Seison(1892-1988)

 

Vẫy tay chào cỏ luống

Tân Túc trạm dừng qua

Nhắn dùm ta giã từ

 

Đám hoa kèn trên sông

Nghiêng vào nhau bềnh bồng

Sóng xô đưa ngày động

 

 

The autumn evening

The buses are in line

And one goes out

 

Holding the umbrella

The mother is behind

The autumn rain

Nakamura Teijo(1900-1988)

 

Và mùa Thu ánh vãn

Bến xe  buýt xuôi hàng

Chuyến xe đầu bến sang

 

Người giương hoa dù cuộn

Mẹ đón mưa em về

Mùa Thu mưa mưa luôn

 

Thu Tây Bắc Mỹ 2019

 

Lý Ốc BR

 

Seyaku-in 施薬院: Thí Dược Viện

Nara Shi 奈良市: Nại Lương Thị

Horyuji temple 法隆寺: Pháp Long Tự

Asaka 朝霞市: Triêu Hà Thị

Shinjuku station 新宿駅: Tân Túc Dịch

 

https://www.masterpiece-of-japanese-culture.com/literatures-and-poems/haiku/autumn-haiku-poem-examples-famous-poets