LÝ ỐC BR phiên dịch

 

 

Buddhist Barbie

by Denise Duhamel

 

In the 5th century B.C.

an Indian philosopher

Gautama teaches “All is emptiness”

and “There is no self.”

In the 20th century A.D.

Barbie agrees, but wonders how a man

with such a belly could pose,

smiling, and without a shirt.

 

Con Búp Bê Đạo Phật

 

Vào thế kỷ thứ 5th trước Công Nguyên

một nhà hiền triết Ấn Độ

Ngài Cồ Đàm dạy rằng "Tất cả đều là không"

và "Không có cái gì là ta cả"

Vào thế kỷ 20th sau Công Nguyên hiện giờ

Con búp bê Barbie đồng ý, nhưng tự hỏi

thế sao một người đàn ông có thể khoe rún,

ời toe toét, đánh trần trùi trụi như vậy.

 

 

 

The Writings of the Mystics

by Charles Simic

 

On the counter among many

Much-used books,

The rare one you must own

Immediately, the one

That makes your heart race

 

Những Tác Văn Huyền Bí

 

Giữa những sách trên ngăn k

Những quyển sách  được lật xem-nhiều,

Một quyển sách hiếm bạn cần nên có

Ngay lập tức, là quyển sách

Khiến cho con tim bạn  bồi hồi xuyến xao

 

As you wait for small change

With a silly grin

You'll take to the street,

And later, past the landlady

Watching you wipe your shoes,

 

Vào lúc bạn mong đợi cho sự thay đổi nhỏ

Với nụ cười toe toét mãn nguyện

Bạn sẽ phóng ra đường,

Và sau đó, đi qua mặt bà chủ nhà

Đang nhìn bạn giũ bụi đôi giày,

 

Then, up to the rented room

Which neighbors the one

Of a nightclub waitress

Who's shaving her legs

With a door partly open,

 

Rồi, đi lên căn phòng

Nơi có những người chung cư sát vách

Một ả làm nghề chạy bàn trong hộp đêm

Nàng đang cặm cụi săn sóc cặp đùi

Cánh cửa vẫn mở he hé,

 

While you turn to the first page

Which speaks of a presentiment

Of a higher existence

In things familiar and drab …

 

Trong lúc bạn lật trang sách đầu tiên

Gồm nhiều đối thoại của linh cảm

Về một cuộc tồn sinh kiêu k

Trong những câu chuyện quen gần và tẻ nhạt ...

 

In a house soon to be torn down,

Suddenly hushed, and otherworldly …

You have to whisper your own name,

And the words of the hermit,

Since it must be long past dinner,

 

Trong căn nhà chẳng bao lâu sau bị rách nát,

Thình lình im lặng, và như thế giới bên kia ...

Bạn phải cất tiếng thì thầm gọi tên mình,

Và những từ ngữ của sự ẩn dật khổ tu,

Kể từ khi ba ăn tối xa xưa trong quá khứ,

 

Since it must be long past dinner,

The one they ate quickly,

Happy that your small portion

Went to the three-legged dog.

 

Kể từ khi bữa ăn tối xa xưa trong quá khứ,

Bữa ăn đó người ta chén thật nhanh,

Thỏa thuê về khẩu phần của bạn

Được dành cho chú chó-ba chân khập khình.

 

Northwest, Late Winter 2018

Ốc BR phiên dịch

.................................................................................

Siddhartha Gautama = Sĩ Đạt Đa Cồ Đàm, tên tự của Đức Phật

Self, no self = ngã, ta; vô ngã, không có cái ta

https://www.thoughtco.com/self-no-self-whats-a-self-450190

Denise Duhamel, 1961

https://www.poets.org/poetsorg/poem/buddhist-barbie

 

http://www.gio-o.com/LyOcBr.html

 

© gio-o.com 2018