Hieu Minh Nguyen

Wang Ping

Lý Ốc BR phiên dịch

 

 

chúng ta mang theo danh tính

 

 

 

 

heavy

by Hieu Minh Nguyen

 

The narrow clearing down to the river

I walk alone, out of breath

 

my body catching on each branch.

Small children maneuver around me.

 

Often, I want to return to my old body

a body I also hated, but hate less

 

given knowledge.

Sometimes my friends—my friends

 

who are always beautiful & heartbroken

look at me like they know

 

I will die before them.

I think the life I want

 

is the life I have, but how can I be sure?

There are days when I give up on my body

 

but not the world. I am alive.

I know this. Alive now

 

to see the world, to see the river

rupture everything with its light.

 

nặng nề

 

Con đường hẹp dẫn xuống dòng sông

Tôi đi bộ một mình, thở hào hễn

 

thân th chạm vào từng nhánh cây.

Những đứa bé hình như chạy loanh quanh tôi.

 

Thường, tôi muốn quay trở lại tấm thân cũ

mà tôi vốn ghét, nhưng không hề ghét

 

xẻ chia kiến thức.

Đôi khi những đứa bạn tôi - những tên bạn

 

luôn luôn xinh đẹp & buồn đau

nhìn tôi như là tụi nó biết

 

rằng tôi sẽ chết trước bọn nó.

Tôi nghĩ cuộc đời tôi mong muốn

 

là cuộc đời tôi đang có, nhưng làm sao tôi biết chắc?

Có những ngày tôi sẽ quên chuyện thân thể của tôi

 

nhưng không quên cuộc đời. Tôi vẫn sống.

Tôi biết vậy.  Vẫn còn sống đây

 

để thấy thế gian, thấy dòng sông

bẻ gãy mọi thứ với sức mạnh tinh anh của nó.

 

 

 

Things We Carry on the Sea

by Wang Ping

 

We carry tears in our eyes: good-bye father, good-bye mother

We carry soil in small bags: may home never fade in our hearts

We carry names, stories, memories of our villages, fields, boats

We carry scars from proxy wars of greed

We carry carnage of mining, droughts, floods, genocides

We carry dust of our families and neighbors incinerated in mushroom clouds

We carry our islands sinking under the sea

We carry our hands, feet, bones, hearts and best minds for a new life

We carry diplomas: medicine, engineer, nurse, education, math, poetry, even if they mean nothing to the other shore

We carry railroads, plantations, laundromats, bodegas, taco trucks, farms, factories, nursing homes, hospitals, schools, temples…built on our ancestors’ backs

We carry old homes along the spine, new dreams in our chests

We carry yesterday, today and tomorrow

We’re orphans of the wars forced upon us

We’re refugees of the sea rising from industrial wastes

And we carry our mother tongues

(ai)حب  (hubb), ליבע (libe), amor, love

平安 (ping’an), سلام ( salaam), shalom, paz, peace

希望 (xi’wang), أمل (amal), hofenung, esperanza, hope, hope, hope

As we driftin our rubber boatsfrom shoreto shoreto shore

 

Những Điều Chúng Ta Mang Theo trên Biển

 

Chúng ta mang theo nước mắt: từ biệt ba, từ biệt mẹ

Chúng ta mang theo nhúm đất: quê hương sẽ không tàn phai trong tim ta

Chúng ta mang theo danh tính, câu chuyện, kỷ niệm của làng quê ta, đồng lúa, con thuyền

Chúng ta mang theo những vết sẹo từ những chiến cuộc tham tàn

Chúng ta mang theo cuộc chém giết tìm mỏ, hạn hán, ngập lụt, diệt chủng

Chúng ta mang theo tro bụi của gia đình và láng giềng chết thiêu trong bom n

Chúng ta mang theo những hòn đảo bị chìm dưới đại dương

Chúng ta mang theo những bàn tay, đôi chân, xương, tim và óc cho cuộc sống mới

Chúng ta mang theo bằng cấp: y dược, kỹ sư, điều dưỡng, giáo dục, toán, thi ca, cho dù chúng vô nghĩa đối với bên kia bờ biển

Chúng ta mang theo nghề hỏa xa, ươm cây, giặt ũi, nấu rượu, hàng rong, nông trại, công xưởng, viện dưỡng lão, bệnh viện, trường học, miếu đền ... được xây dựng trên lưng của tổ tiên ta.

Chúng ta mang  những căn nhà cũ xếp dọc theo xương sống, giấc mơ mới ấp ủ trong lồng ngực

Chúng ta mang theo ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai

Chúng ta là những đứa trẻ bị buộc mồ côi bởi chiến tranh

Chúng ta là những người tỵ nạn của biển dâng lên từ những đống rác kỹ nghệ

Và chúng ta mang theo tiếng mẹ

(ái)حب  (hubb), ליבע (libe), amor, love

平安 (bình an), سلام ( salaam), shalom, paz, peace

希望 (hy vọng), أمل (amal), hofenung, esperanza, hope, hope, hope

Khi chúng ta trôi giạt ... trong những con thuyền nhựa ... từ bờ biển ... đến bờ biển ... đến bờ biển  

 

Northwest, Chớm Đông 2019

 

Ốc BR phiên dịch

 

https://poets.org/poem/heavy

https://poets.org/poem/things-we-carry-sea