cùng con trai ấu tím trên đồi cát Phan Thiết-2011 

lê thị huệ

 

trưa tháng sáu không mầu

 

nằm kề bên con nghe sóng biển vỗ lâm râm

hai mẹ con chỉ biết hai mẹ con

trong thành phố nhân loại đang rồ tét cứu George Đeng ở cầu Golden Gate

hai mẹ con ta hai kiếp người nằm lăn trên cát

trần gian trú ẩn con khờ mẹ khùng là một bãi cát tự do lăn

và một bầu trời hanh chiều tháng sáu không xanh
loanh quanh vớt nắng vớt cát không ai rảnh ngó ngung mẹ con thị lợ
nằm bên con mẹ ước cùng trôi vào đại dương thoát niềm lo sợ
khi mẹ lìa trần con khỏi bị liệng vào nhà thí đợi chờ thương

 

lê thị huệ

6/6/2020