lê thị huệ
& tôm hùm

 

MẸ ĐIÊN & CON ĐIÊN VÀO ĐỒI SÉT ĐÁNH

 


phóng sự ảnh


 

 

© gio-o.com 2011.