Lê Thị Huệ

Lầy

 

Bên dưới màu da là những hố bom

Bên dưới sự ngu dốt là những bãi độc

Bên dưới kinh thánh là những ổ rắn

Bên dưới lời Phật dạy là những bạo dâm

Dối trá ác độc và ngu dốt thấm sâu hoắm lòng người

Rồi nhân loại giết nhau cho hả dạ

Rồi cầu kinh và nghe nhạc để an ủi thương lòng

Rồi tỷ tỷ năm sau mặt đất vẫn cứ lầy thế đấy


Lê Thị Huệ

ngày 1 tháng Sáu . 2020