LÊ THỊ HUỆ  

định văn bóng  

(đỉnh Grand Caynon, America, 07/2010)

 

photo: NNT

http://www.gio-o.com/lethihue

http://www.gio-o.com

 

© 2010 gio-o