tưởng niệm

LÊ NGHĨA QUANG TUẤN

1964 – 2018

 

 

trang tác giả Lê Nghĩa Quang Tuấn trên Gió O

 

 


chị Lê Thị Huệ

 

 

người về
trăm năm
...

 

 

NGUYỄN TƯ PHƯƠNG

Điếu Văn

đọc tại tang lễ (MP3)

24.08.2018

 

 

NGUYỄN TƯ PHƯƠNG

Bên Kia Bờ

thơ

 

 

TRÚC VIỆT VŨ

Điếu Văn

đọc tại tang lễ

24.08.2018

 

 

VŨ QUỲNH HƯƠNG

Tiếng Một Bàn Chân Đi

đọc thơ - 3 bài (MP3)

 

 


vòng hoa của Đặng Phùng Quân, Vũ Tiến Lập, Tường Vũ Anh Thy

 

 

HỒ ĐÌNH NGHIÊM

Tin Buồn Từ Ngày

 

 

NGUYỄN TÀ CÚC

Một Người Suýt Qua Đời

Gửi Tới Một Người Vừa Qua Đời

 


vòng hoa của Ngu Yên, Ngọc Phụng, Đặng Ngọc Loan

 

 

NGUYỄN THỊ THANH BÌNH

Vĩnh Biệt Nhà Thơ

Lê Nghĩa Quang Tuấn

 

 

HOÀNG XUÂN SƠN

The Writer

 


vòng hoa của Nguyễn Thị Hải Hà

 

 

LÊ THỊ HUÊ

Khi Nghe Tin Em Mất Trí

 

 

YVONNE HÀ hát

Bay Đi Cánh Chim Biển

(nhạc Đức Huy)

 

 


vòng hoa của Nguyễn Tư Phương và bạn hữu

 

 


vòng hoa của các bạn đặc san Đối Diện