MÂY LAN

 

 

Thơ Giữa Đêm Trường

 

 

Đêm khuya xao xác lá trên đường

Mẹ ngồi vai đẫm lạnh hơi sương

Thềm nhà? Hay thềm đường thăm thẳm?

Tìm bóng con thơ giữa đêm trường

 

Con tuổi thiếu niên mẹ chưa già

Bốn gánh (*) vừa Mẹ lại vừa Cha

Đi.  Về.  Lúp xúp đàn con nhỏ

Bao lần muốn quị giữa phong ba

 

Khuya lắm rồi biết con ở đâu?

Mê chơi con bỏ học lần đầu

Lần đầu con không về nhà ngủ

Lòng mẹ như ngàn mũi kim khâu

 

Đêm tối rơi rơi vạn ánh sao

Ngoài kia lấp lánh vạn sắc màu

Đường đời giăng giăng muôn vạn nẻo

Mải vui nào biết mẹ ưu sầu

 

Chờ con mòn mỏi suốt đêm trường

Có ai để chia nỗi đau thương?

Đèn đường đã tắt, ngày đã tới

Một ngày vất vả con biết không?

 

Rồi một ngày kia con lớn khôn

Làm Mẹ, làm Cha, con hiểu hơn

Nửa đêm về sáng ngày Lễ Mẹ

Lề đường cô đơn mẹ ngóng con

 

 

Mây Lan

2003

 

http://www.gio-o.com/MayLan.html