photo: Nguyễn Man NhiênMây Lan

 

về quê mẹ miền bắc

 

đường đi nhỏ hẹp gập ghềnh
quanh co con trở lại miền quê hương
cẩm xuyên ngày mẹ lớn khôn
má hồng, môi thắm, lấy chồng ... không vui
tấm lòng như con nước trôi
yêu thương trút hết xuống đời cho con
nụ cười nhân hậu như còn
theo con trên mỗi bước đường truân chuyên
đời mẹ lắm nỗi ưu phiền
nay con làm mẹ thấy thương hơn mẹ hiền
tiếng đời réo gọi trăm miền
không gì qua nổi hai tiếng nằm lòng … "Mẹ ơi!"

 

Mây Lan

2013

http://www.gio-o.com/MayLan.html