tranh: Lê Nghĩa Quang TuấnLê Nghĩa Quang Tuấn


Rỗng

tsk tsk
một người ngồi xuống
một người bỏ đi

thật và gần

sụyt sụyt
một người đi ngang
một người đứng lại

nhanh và bất chợt

côộc cộôc
một người đi trước
một người theo sau

đâu xa và bất tận

chà chà
một người ngồi im
một người không nói

và xa và gần và nhè nhẹ

lè lẹ
một người giấu đi
một người túm chặt

có và bao giờ

ầm ầm
một người xua tay
một người úp mặt

đó và bây giờ

hề hề
một người xê lui
một người xấn tới

và ruồi

sè sè
một người che ngang
một người ngó lại

trên và đầm đìa

bốp bốp
một người xin hỏi
một người không cho

nắng xuân và bụi bặm

e e
một người đưa tay
một người níu lấy

bay và tuôn chảyĐời Là Gì

Sáng ngủ dậy, bật mắt, tự nhiên câu hỏi nảy ra trong đầu tôi. Rồi cứ lặp đi lặp lại. không buông thả

Suốt cả ngày tôi  bị qủy ám, bần thần đi ra đi vô. Tôi không dám hỏi lại câu hỏi với ai. Nhất là sư thầy. Sợ lại phải nghe thêm lời giảng. Câu hỏi càng rắc rối bài giảng càng dài càng lâu. Có lẽ tôi đợi khi nào tự tìm ra một câu trả lời, rồi thì coi người ta trả lời như thế nào, sai đúng ra sao.

Đời là bể khổ. Phật dạy.

Còn bà ngoại tôi thì gọi cái đó của người đàn bà là cái đời. Cái Đời!

Đời là gì ?


Lê Nghĩa Quang Tuấn

 

gio-o.com 2004