Thi Tuyển Mễ Tây Cơ


lê nghĩa quang tuấn dịch


QUYỀN TỰ DO

A. L. Jauregui

cái tôi yêu nht trên đi
là t
do;
không t
ca con chim
không t
ca ai
tôi s
git ly,
không bao gi
.
TRƯỜNG TỒN

Octavio Paz
 
trích
 
tôi s nói vi anh bng ngôn ng ca đá
(tr
li bng mt kư hiu xanh)

tôi s
nói vi anh bng ngôn ng ca tuyết
(tr
li bng tiếng bay mt t ong)

tôi s
nói vi anh bng ngôn ng ca nước
(tr
li bng mt con đ̣ đy ánh sáng)

tôi s
nói vi anh bng ngôn ng ca máu
(tr
li bng mt ngn tháp đy chim)
THỦY THỦ

Alberto Forcada


m ơi,
con b
t đu đi theo tiếng gi ca bin c
t
ngày m ct tiếng ru con vào trong gic ng.

CÂY BÚT CH̀ CỦA NHÀ THƠ


Jesus Carlos Soto Morfin


ngày xa ngày xưa có mt cây bút ch́ mt ngày mun làm thơ,
nh
ưng nó không có đim bt đu. mt ngày
m
t thng bé đt nó vào cái gt bút ch́, và cho nó mt đu.
m
t ḍng sông bt đu chy.

 

 

Lê nghĩa Quang Tuấn dịch

 

http://www.gio-o.com/LeNghiaQuangTuan.html

 

 

©gio-o.com 2010