Lâm Hảo Dũng

 

 

Mùa Trăng Khổ Nạn

 

 

 

mùa trăng nào em từ đâu đến?

mùa trăng nào em đến từ đâu?

thuyền trôi hoài thuyền chưa đổ bến

em trôi hoài thân xác hư hao

 

mùa trăng nào, ồ không, tôi thấy

một khoảng buồn tươi trẻ xanh xao

ai,nếu về, Sa La ngày ấy

trăng mãi cười trăng vẫn tự cao

 

mùa trăng này có người cảm khái

trong bước tìm nhạc khúc bi thương

hồn say khước con tim từ ái

hạt cát xưa làm nấm mộ buồn

 

người hãy qùi cho em động thái

(mấy mươi năm thấy lại tình người…)

 

 

Lâm Hảo Dũng

(PTT)

 

Ảnh: ( Tôn Thất Vinh)- Tha Sa La- Songkhla- Thái Lan- 4/18

 

http://www.gio-o.com/LamHaoDung.html

 

 

 

 

© gio-o.com 2018