Lâm Hảo Dũng

 

Phật Khúc Cuồng Ca

 

 

Đâu sách ngày xưa mộng mỹ nhân?

Còn chăng dâu bể bóng phù vân

Lên chùa nghe giảng Kim Cang tạng

Lại ngỡ thân phàm chuyển pháp luân

 

Hỏi gốc thông gìa hỏi lá phong?

Trăm năm còn lạnh rét vô cùng

Bỗng mơ ngọn lửa trời tam muội

Đốt cháy tan tành bụi sắc không

 

Thấy em tha thẩn bên đồng nội

Hồi hướng liên hoa mấy đọan rời

Chiều cõng buồn bay lên bát ngát

Mưa đầm hạt nước chảy không thôi

 

Thời gian vàng vọt kiếp phù sinh

Một tối thầm nghe kể chuyện mình

Bóng ma tội lỗi còng lưng khóc

Tăng chúng quay đầu, qủi khiếp kinh

 

Nào những lời thơm ru dáng hoa

Chết không ngăn được những tâm tà

Trăng sao là của thời bay bướm

Địa ngục là khi em bỏ ta

 

Có lúc cuồng điên mộng Lão Trang

Thèm dăm cốc rượu bước hai hàng

Ngoảnh trông thế sự cười như khóc

Rồi bỗng xây mồ mặc áo tang

 

Ngồi hát nghêu ngao cạnh lũ trâu

Ngư tiều canh mục khác gì nhau

Uống chung bát nước giang hà thủy

Nghe điệu thanh bình tung vó câu

 

 

 

Trong đầm Vân Mộng bầy tiên nữ

Đang dạo thuyền trăng xuống Ngũ hồ

Nhạc vẳng lên cao sầu chở nặng

Dòng sông Dương Tử xác người đưa

 

Ba Thục ngùi trông cuối đất Mân

Lửa thù phương Bắc đốt Hoa Nam

Ai lên Hợp Phố thăm rìu đá?

Nhắn hộ bầy chim vượt Cửu Chân

 

Lạc Việt về Nam giục trống đồng

Xâm mình kẻ mặt nghịch giao long

Nghìn thu liệt nữ ngời sông Hát

Thành Cổ Loa tan hận nỏ thần

 

Hai trăm năm Lý duyên nhà Phật

Sông núi bừng lên nhả nhạc thiều

Đâu thuở thiền sư ôm bóng đá

Bên khe hờ hững lũ chim kêu

 

Thanh tịnh run theo từng sợi tóc

Chiều hôm mây trắng lững lờ bay

Gởi hương cho gío kinh cho sải

Phật của tăng và hoa của ai?

 

Bồ Tát thời nay bước gập ghềnh

Trên đường nhựa trải rất gian truân

Áo không người vá thay tơ lụa

Chuông mõ khoan thai lạc mất dần

 

Và thấy trong từng mỗi chúng sinh

Bệnh như hạt cát bến sông Hằng

Bởi chưng phù thế thiên đường dựng

Hoa tạng đời sau mất hiển linh…

 

 

Lâm Hảo Dũng

 

http://www.gio-o.com/LamHaoDung.html

 

© gio-o.com 2019