Lâm Hảo Dũng

 

Huyền Thoại Có Khi Là Hiện Thực

 

 

tường đá ong sầu ôm kín mặt

nền còn ăn ở với hoang sơ

qua khoảng thành vuông con nắng dội

hương khói đìu hiu trước bệ thờ ?

 

gió níu vai và gió níu lưng ?

người xưa quan quả những âm hồn ?

hỏi ngôi nhà nguyện thời xanh tóc

còn tín đồ xưa động dấu chân ?

 

đâu Krishna thần khinh bạt núi ?

bầy chiên ngơ ngác dưới non cao

huyền thoại có khi là hiện thực

như máu ngàn năm chính máu đào

 

trong nỗi đau tê cảm giác chùng

là khi run rẩy cảm thương chung

đá gạch hoà tan về cát bụi

đền xưa hoàn lại chữ không không…

 

tôi có dây đàn của chính tôi

âm thanh, cung bậc khác xa đời

đi nghe tiếng hát không lời hát

luân chuyển mơ hồ luân chuyển thôi…

 

 

Lâm Hảo Dũng

(PTT)

 

Ảnh: Krol Ko Temple- Siem Reap-Cambodia- 4-2018

 

 

© gio-o.com 2018