Lm Hảo Dũng

 

Khi Ở Đồi Top Temples

 

 

nm ti vin gạch bỏ tường

những hơi hướm của cn trng, tảo rong

những hồn u uất nghn năm

những cy trầm hận chờ trăng bốn ma

 

nm ti sầu của mun xưa

những cung đn vỡ những tờ kinh kh

 

quẩn quanh bốn thp chơ vơ

thấy ti sợi nắng đang hờ hững rơi

 

dường như ti lạc xuống đồi

chn nghe đ nặng buồn thi thc buồn

 

 

Lm Hảo Dũng

(PTT)

 

Ảnh: Top Temples- Sisophon- Cambodia- May 01-18 ( 12H20pm)

 

 

gio-o.com 2018