Lâm Hảo Dũng

 

 

đem ngàn năm mua một tiếng buồn rơi!

 

 

 

cánh cửa thời gian, cửa ơi! đừng khép

hãy nắm tay tôi ở lại với đời

cánh cửa thời gian, cửa ơi! rộng, hẹp

đem ngàn năm mua một tiếng buồn rơi!

 

hỏi không đáp thôi xuống đồi tỉnh lặng

dưới tàng cây, hồ lạnh, trí sầu đau

hồn lên những sợi dây đàn cổ sử

hôm nay là quá khứ của hôm sau ?

 

nghìn cô tịch quẳng điên cuồng ánh mắt

đá rền vang, gươm giáo quyện âm ma

chiều đã chảy kéo hoàng hôn đi mất

tôi không là tôi của phút giây qua

 

và cứ thế giữa đất trời cao rộng

giọng hồi kinh, huyền hoặc bóng chùa xa…

 

 

Lâm Hảo Dũng

(PTT)

 

Ảnh: Prasat Khao Noi- Sa Kaeo-Thái Lan -5/18

 

 

http://www.gio-o.com/LamHaoDung.html

 

 

 

© gio-o.com 2018