LÂM HẢO DŨNG

 

cảm đề

 “Quỳnh Hải Nguyên Tiêu ” của Nguyễn Du

* Do Tô Thẩm Huy -Texas, phóng dịch gởi tặng

 

 

người gởi vầng trăng của Nguyễn Du

rất xa nghìn dặm đất Quỳnh Châu

ai đem trăng tối bày trăng sáng

một nỗi lòng đau chạm bất ngờ?

 

thời loạn bút đau cùng giấy mực

lửa binh binh lửa khác gì nhau

kẽ sĩ quặn mình ôm sách cũ

đêm nghe trăng hát sử kinh sầu

 

“ mười năm thập tải” phong trần ấy

trăng có nhìn ta để hiểu ta

thế sự khốn cùng, huynh đệ biệt

một mình ta ngắm khóc riêng ta

 

từ dạo lìa quê lạc tứ phương

non cao Hồng Lĩnh ngắm mây buông

chợt trông trăng sáng, lòng ta sáng ?

đem chiếu thơ phù họa với trăng

 

trăng vẫn chênh vênh vẫn mỉm cười ?

gió về khinh bạc, gió rong chơi

trăng đãi hồn nhiên niềm vĩnh cửu

hay trăng trêu ghẹo chính ta thôi ?

 

đi với trăng sầu nhớ tích xưa

tuổi thơ ai gọi trẻ giang hồ ?

trăng hay trăng biết trăng không biết

ta gởi trăng đầy một túi thơ

 

ta mất trăng trong những đoạn đời

trí hồ cô quạnh những niềm vui

sống đời lạc thiện quên gian khổ

cây mãi xanh và lúa mãi tươi ?

 

hôm nay, ngày mới ,Tết Nguyên Tiêu

ta cửa quên cài, trăng dõi theo

buồn có bàn tay che kín mặt

đâu hay trăng đẹp chảy ngang đầu…

 

 

Lâm Hảo Dũng

Van,BC,Can-Feb 22-19

 

http://www.gio-o.com/LamHaoDung.html

 

 

© gio-o.com 2019