tang lễ nhà thơ Phạm Công Thiện
Houston, Texas - 13.3.2011

 


 

HOÀNG HUY MẠNH &
NGUYỄN THỊ LỆ LIỄU
thu ảnh

 

http://www.gio-o.com/hoanghuymanh

 

© 2011 gio-o.com