www.gio-o.com

Nghìn Bức Tranh Ngựa
Hà Cẩm Tâm

Tiểu Sử

Phỏng Vấn

tranh và ảnh

VẼ:

chân dung
Lê Nghĩa
Quang Tuấn

chân dung
Thanh Tâm Tuyền

1, 2, 3,4, 5

6,7,8,9,10,11

12,13, 14, 15,16

17, 18,19, 20 21

22, 23, 24, 25,

26, 27, 28, 29,

30, với nv Sơn Nam

33, 34, 35, 36,

37, 38, 39, 40,

41, 42, 43, 44,

45, 46, 47, 48,

49, 50, 51, 52,

53, 54, 55, 56,

57, 58, 59, 60,

100

triển lãm Sài Gòn,1968

triển lãm Sài Gòn,1972(1)

triển lãm Sài Gòn,1972(2)


Thuyền Biển Đông
(tranh tỵ nạn của họa sĩ Hà Cẩm Tâm

VIẾT:

ĐI

điều còn lại
là chỉ còn BẠN và VẼ

Đóa chữ thần tình
Về tản mạn
"Chợ Mouffetard " của Thi Vũ

Gió Sông Sài Gòn Thổi Về Thành Phố

LỬNG

Ngựa Chứng
Trên Tường Giấy

Những Thỏi Phân
Ngà Ngọc

ÔI KỶ NIỆM,
Mi Làm Ta
Ngộp Thở
(viết về họa sĩ bạn Trần Quang Hiếu)

San Hô Thành Nam Hải Dị Nhân

Tưởng Mất
Mà Còn
(viết về nhà văn Dương Trữ La)

Tưởng Mất
Mà Còn
(viết về thi sĩ Hoàng Trúc Ly)

THỜI TIÊU THỔ KHÁNG CHIẾN

Vẽ: Nghề Chơi Chẳng Tốn Công Phu

Về Thi Sĩ
Thanh Tâm Tuyền


==============

HÀ CẨM TÂM
1933 -2016
Chiều Tưởng Nhớ
hoạ sĩ
Hà Cẩm Tâm
do Nhóm Hoạ Sĩ Bắc Cali
gặp gỡ vào Chủ Nhật 10/4/2016
tại The Paradise Art & Garden Gallery
thành phố San Jose - California

Vũ Hoàng Thư:
Ông Vẽ Ngựa

Lê Quế Hương:
Hà Cẩm Tâm
Vẽ Là Sống

Tranh
Hà Cẩm Tâm
Michelle Tạ

Nguyễn Hữu Liêm:
Ngựa Trời Bạc Kim Giữa Hoang Nguyên

Hà Cẩm Tâm,
Cho một phòng tranh
dự định sẽ mở cửa
Lâm Văn Sang

Hà Cẩm Tâm,
người vẽ đời sống
Lâm Văn Sang

Lữ Quỳnh:
Một Nụ Cười An Nhiên

Thi Vũ:
Nhịp Tim Khác Còn Đập
Nơi Thần Thức Hà Cẩm Tâm

Hải Phương:
Tưởng Nhớ Họa Sĩ Hà Cẩm Tâm

Trần Quảng Nam:
Bài Tiễn Bạn

Mây Lan:
phỏng vấn tác giả "Mười Năm Tình Cũ"
nói về ca khúc "Bài Tiễn Bạn" của mình
nhân cái chết của họa sĩ
HÀ CẨM TÂM
ở San Jose

Đức Hà:
Tranh Hà Cẩm Tâm

Nguyễn Bá Trạc:
Tranh Hà Cẩm Tâm

Gió O