Mở Ngõ

nhóm họa sĩ Bắc Cali

Hà Cẩm Tâm
Đêm Gấm Hoa (Myth), oil on canvas, 24"x30"

Henry Trinh N.
Điệu Múa Của Hoa (Dancing Flowers), oil on canvas, 36"x24"


Lê Thị Quế Hương
1. Hồng Trần 47, oil on canvas, 30"x24"


Lâm Quang Kim Phượng
Hồng Trên Sông Nước (Decrecend of Light), acrylic, 24"x24"


Đào Hải Triều
Kết Hợp, metal sculpture, 72"x20"x20"


Trương Thị Thịnh
Đồng Xuân (Be In Accord), oil on canvas, 24"x36"


Lâm Quang Kim Phượng
Thăm Thẳm (The Unphathomable), acrylic, 36"x28"


Đào Hải Triều
Lối Vào, oil on canvas, 40"x30"


Henry Trinh N.
Tĩnh Vật (Still Life), oil on canvas, 36"x24"


Đào Hải Triều
Nhịp Nhàng, metal sculpture, 50"x20"x20"


Hà Cẩm Tâm
Những Đường Bay (Dancing Universe), oil on canvas, 24"x36


Trương Thị Thịnh
Hợp Hòa (Get Together),oil on canvas, 24"x36"


Đào Hải Triều
Thời Gian Nhiệm Mầu, oil on canvas, 48"x36"


Hà Cẩm Tâm


Hà Cẩm Tâm


Hà Cẩm Tâm


Hà Cẩm Tâm


Sinh Họat Ngày Khai Trương

http://www.gio-o.com