triển lãm tranh
HÀ CẨM TÂM
San Jose, California
16/03/2020 - 03/05/2020

 tiếp tân: 5 giờ chiều Chủ Nhật 29.3.2020
tại: Cafe Crema
1202 The Alameda
San Jose, CA.95126

triển lãm đặc biệt
các tranh thuyền vượt biển
của người Việt đi tìm Tự Do do họa sĩ Hà Cẩm Tâm vẽ
về thời gian ông vượt biển đến trại tỵ nạn Mã Lai năm 1977

http://www.gio-o.com

 

© 2020 gio-o