tranh: Rừng (Kinh Dương Vương)

 

paul celan

Đào Trung Đạo dịch

 

                                   HI TƯỞNG

                                              

                                                Được nuôi dưỡng bằng vả là trái tim

                                                trong một giờ hồi tưởng

                                               về con mắt hạnh nhân của kẻ đã chết

                                               Được nuôi dưỡng bằng vả.

 

                                               Sâu thẳm, trong luồng gió biển,

                                               vầng trán

                                               kẻ chết chìm,

                                               vách đá-chị em.

 

                                               Và mái tóc trắng của người tung bay

                                               phiêu du

                                               mây tắm nắng hè

 

    

ANDENKEN

                                              Feigengenährt sei das Herz

                                              darin sich die Stunde besinnt

                                              auf das Mandelauge des Toten.

                                              Feigengenährt.

 

                                              Schroff, im Anhauch des Meers

                                              die gescheiterte

                                              Stirne,

                                              die Klippenschwester.

 

                                              Und um dein Weisshaar vermehrt

                                              das Vlies

                                              der sömmernden Wolke.

 (trong tập Von Schwelle zu Schwelle, 1955)